Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
dodał: admin, 05.2016
Rzeczpospolita Obojga Narodów, Polska, Królestwo Polskie – państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej. Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews