Wycieczka do Olczy (Zakopane)
dodał: admin, 05.2016

Regulamin wycieczki do Olczy (Zakopane)

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

1.      Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.

2.      Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.

3.      Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

4.      Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.

5.      Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.

6.      Zachowywania się w kulturalny sposób.

7.      Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.

8.      Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach

mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników wycieczki.

9.      Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc, w których przebywa.

10.  Unikania kontaktów z osobami nieznajomymi; należy zgłaszać obecność takich osób opiekunom.

11.  Zachowywania się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych uczestników  wycieczki.  Uczeń ,   który złamie zasady zawarte w regulaminie, zostanie ukarany zgodnie z zapisami zawartymi w szkolnym systemie oceniania zachowania, a w wyjątkowych przypadkach zostanie wykluczony z dalszego udziału w wycieczce (rodzic przyjedzie po dziecko na własny koszt).

12.  Opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne, które są własnością uczniów.

W czasie wycieczki zabronione jest:

1.      Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.

2.      Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews