Smak życia, czyli debata o dopalaczach
dodał: admin, 05.2016
Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorem programu jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Program realizowany jest przy współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty. Głównym celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
Program skierowany został przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych oraz  ich rodziców i opiekunów.
W zakładce "Strefa Pedagoga"  prezentacja pt. "Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne"
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews