ZS w Widzowie w Zumi
Widzów to niewielka miejscowość, należąca do Gminy Kruszyna, położonej na krańcach województwa śląskiego. Wieś znajduje się 29 km od Częstochowy w kierunku północno-zachodnim i 11 km od Radomska. Obszar administracyjny Widzowa wyznacza od wschodu trasa E-16 i rzeczka Widzówka dopływ Warty, natomiast od zachodu grunty rolnicze, należące do wsi Lgota Mała i położone za linią kolei warszawsko-wiedeńskiej. Na północy Widzów graniczy z wsiami Teklinów i Widzówek oraz otaczającymi je lasami. Południowa granica miejscowości to las, znajdujący się na krańcach gmin Kłomnice i Kruszyna oraz częściowo wieś Jacków-leżąca w południowo-zachodnim sąsiedztwie Widzowa. Nazwa miejscowości wskazuje, że Widzów istniał już w XIV w. Ziemie te należały do mężczyzny imieniem Widz. Stąd cały teren ,,był Widzów", czyli należał do Widza. Charakterystyczne, że nazwy sąsiednich miejscowości zostały utworzone na podobnej zasadzie: Jacków, Teklinów. Według legendy nazwa Widzów pochodzi od słowa ,,widzieć się" stąd ,,widzenie" w znaczeniu ,,spotkanie". Dawno temu pewien właściciel dworku, znajdującego się na terenie dzisiejszego Widzowa, spotykał się potajemnie ze swoją ukochaną. Niestety prowadził dość rozrzutny tryb życia i wkrótce dworek przegrał w karty. Ukochana dopiero po ślubie dowiedziała się o tym fakcie. Zaskoczona beztroską i egoizmem męża, popadła w depresję. Po długiej chorobie niestety zmarła. Nazwa miejscowości powstała na pamiątkę miejsca, w którym spotykali się kiedyś, widywali młodzi ludzie. Niewiele natomiast zachowało się źródeł do najdawniejszych dziejów Widzowa. Najstarszym dokumentem jest ,,Liber Beneficjorum" Jana Łaskiego z 1521 r., w której wieś wymieniono jako należącą do parafii w Kruszynie. Prawdopodobnie należała do kolejnych właścicieli tej miejscowości. Następna historyczna wzmianka mówi o drewnianej kaplicy w Widzowie z XVII w. Jednak najwięcej źródeł zawierających informacje o przeszłości Widzowa pochodzi z XIX w. Są to przede wszystkim istniejące do dziś dobra kultury, miejsca pamięci narodowej, kroniki: szkoły i OSP oraz publikacje o charakterze gospodarczym i społecznym. Do najciekawszych na terenie powiatu częstochowskiego pozostałości zespołu folwarcznego z przełomu XIX i XX w. należą te które można zobaczyć w Widzowie. Są to budynek administracyjny, murowane stajnie i ogromny spichlerz. Poza tym trzeba wymienić kościół parafialny, młyn motorowy. Niesłychanie ważnym dla historii i rozwoju Widzowa jest fakt położenia geograficznego. Bliskość Kruszyny, budowa kolei Warszawsko-Wiedeńskiej oraz funkcjonowanie i rozkwit stadniny koni zadecydowały o istnieniu Widzowa.
Materiał przygotował uczeń klasy 2 roku szkolnego 2004/2005 Mateusz Kruk